• <td id="w2sus"><noscript id="w2sus"></noscript></td>
  <xmp id="w2sus"><table id="w2sus"></table>
  <td id="w2sus"></td>
  <td id="w2sus"><center id="w2sus"></center></td>
  <menu id="w2sus"><center id="w2sus"></center></menu>

 • 会员服务

  当前位置:首页 > 会员服务 > 收费标准收费标准

  关于调整会费标准的通知

  各会员单位:

         2014年12月26日,中国防伪行业协会第三届理事会第四次会议审议通过了《关于调整中国防伪行业协会会费的议案》,中国防伪行业协会将于2015年元月1日起实行以下新的会费标准:

  1.  理事单位:5000元/年。

  2.  团体会员单位(合资):5000元/年。

  3.  团体会员单位(内资):3000元/年。

  特此通知。

  中国防伪行业协会

  二〇一四年十二月三十日  色色色大陆色
 • <td id="w2sus"><noscript id="w2sus"></noscript></td>
  <xmp id="w2sus"><table id="w2sus"></table>
  <td id="w2sus"></td>
  <td id="w2sus"><center id="w2sus"></center></td>
  <menu id="w2sus"><center id="w2sus"></center></menu>